SKY DIORA
1+1 - 2+1 انواع تخت
£ 110,000 قیمت شروع
Yeni Erenköy محل

جزئیات پروژه

Sky Diora که با معماری قوی و طراحی معاصر خود متمایز شده است، نه تنها یک پروژه مسکونی است، بلکه زندگی فراتر از رویاها را نیز نوید می دهد.ما وسعت و زیبایی آسمان را با طراحی این پروژه، روی زمین آوردیم. Sky Diora با در نظر گرفتن تمام جزئیات، استانداردهای بالای زندگی را به ساکنان خود هدیه می دهد. طراحی داخلی خانه ها با در نظر گرفتن پنجره های بزرگ و...

محل پروژه