Kuzey Kıbrıs, uluslararası ve yerel işletmeleri yatırım yapmaya, büyümeye ve başarılı olmaya teşvik eden modern, serbest piyasa, hizmete dayalı bir ekonomiye sahiptir. Üçüncül hizmetler endüstrisi, ülke ekonomisinin belkemiği olarak kabul edilir ve tüketici pazarı özellikle sağlamdır.

Kıbrıs, stratejik konumu, gelişmiş altyapısı, yüksek eğitimli işgücü veya uygun vergi sistemi olsun, işletmelere sunacağı çok şey var.

Yüksek düzeyde tüketici harcaması ve sağlıklı bir ulusal GSYİH, iş yapma maliyetini etkiler ve Kuzey Kıbrıs, Akdeniz’deki en düşük başlangıç ve işletme giderlerinden birine sahiptir. Kuzey Kıbrıs’ta çok uluslu firmaların ve uluslararası finans kuruluşlarının sayısı son zamanlarda önemli ölçüde artmış, ekonominin üretken ve pozitif kalitesine katkıda bulunmuştur.